You are currently viewing 36 راز کنکور برای موفقیت که به شما نمیگویند

36 راز کنکور برای موفقیت که به شما نمیگویند

36 راز کنکور برای موفقیت که به شما نمیگویند


مطالعات کنکوری را از دو سال قبل از زمان کنکور خود ، آغاز کنید .   2 . برنامه ریزی شده درس بخوانید . طوریکه همه درس ها را بدون اینکه دقیقه نودی شوند ، دوره کرده باشید .   3 . ذهنی آرام و مثبت اندیش و همچنین قلبی بدون دلهره و اضطراب داشته باشید .   4 . کتاب درسی خود را مو به مو و دقیق بخوانید سپس به دنبال جزوات و کتابهای متفرقه باشید .   5 . از روش های تست زنی استفاده کنید . می توانید سؤالات کنکورهای سال های گذشته را امتحان کنید .   6 . مؤثر مطالعه کنید و نه فقط به منظور حفظ کردن اطلاعات .   7 . یکنواخت مطالعه نداشته باشید و برنامه خود را تغییر و تحول بدهید .   8 . هیچ چیز در دنیا ارزش ترسیدن و تلخ کردن لحظات شما را ندارد ! حتی کنکور   9 . سعی کنید به این آزمون به شکل یک امتحان معمولی نگاه کنید نه یک ماراتن . با کنکور دوست باشید !!   با کنکور دوست باشید 10 . ذهن خود را درگیر ” اگر” ها نکنید. ( اگر اصلا قبول نشوم…) ( اگر در رشته مورد علاقه و دانشگاه مورد علاقه ام قبول نشوم ؟؟ )   11 . به نیرو و برن …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید