You are currently viewing کد متلب ساعت عقربه ای

کد متلب ساعت عقربه ای

کد متلب ساعت عقربه ای


کد متلب ساعت عقربه ای با استفاده از نرم افزار MATLAB کدنویسی شده است. در این کد هر سه عقربه ساعت شمار، دقیقه شمار و ثانیه شمار طراحی شده اند.  زمان بصورت دقیق با سیستم شما کوک شده و نمایش داده می شود. فایل با نام و فرمت clock_2.m در داخل فایل ZIP دریافتی شما قرار دارد   …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید