You are currently viewing کاربردها و چالشهای اینترنت اشیاء در حوزه سلامت

کاربردها و چالشهای اینترنت اشیاء در حوزه سلامت

کاربردها و چالشهای اینترنت اشیاء در حوزه سلامت


اینترنت اشیاء فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودیت، قابلیت ارسال و دریافت داده از طریق اینترنت فراهم  میشود. اخیراً موضوعات تحقیقاتی و کاربردهای جدیدی در زمینه اینترنت اشیاء به ویژه در حوزه بهداشت و سلامت شکل  گرفته است. انتظار میرود پیشرفت فناوری نوین اینترنت اشیاء، راه حل های بالقوه ای را برای سلامت اعضای خانواده و  کاهش دغدغه های مربوط به بیماریها به خصوص برای بیماران با شرایط خاص (سالمندان، معلولین و افرادی که فاصله  زیادی از مراکز درمانی دارند) ایجاد نماید. در این مقاله به بررسی بیمارستان هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء پرداخته و  چارچوبی برای این نوع از بیمارستانها مطرح شده است، همچنین فناوریهای کاربردی در حوزه سلامت و سیستم  اطلاعات سلامت بیمارستان مورد بررسی قرار گرفته و در انتها الزامات امنیتی اینترنت اشیا و چالش های پیش رو در  توسعه فراگیر بیمارستانهای هوشمند بیان شده است.   تعداد صفحات:11 صفحه فرمت فایل: PDF …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید