You are currently viewing چگونه شغل خود را در هوش مصنوعی ایجاد کنیم؟

چگونه شغل خود را در هوش مصنوعی ایجاد کنیم؟

چگونه شغل خود را در هوش مصنوعی ایجاد کنیم؟


“هوش مصنوعی، الکتریسیته جدید است. این الکتریسیته ، همه زمینه های زندگی انسان را متحول  کرده  و بهبود می بخشد.” اندرو نگ( Andrew Ng ) مقدمه: کدنویسیِ هوش مصنوعی، سوادِ جدید است. فصل 1: سه گام برای رشد شغلی. فصل 2: ​​ یادگیری مهارت های فنی برای یک شغل آینده ساز در هوش مصنوعی . فصل 3: آیا برای یافتن شغل در هوش مصنوعی باید ریاضیات را یاد بگیرید؟ فصل 4: محدوده پروژه های هوش مصنوعی موفق. فصل 5: یافتن پروژه هایی که مکمل اهداف شغلی شما هستند. فصل 6: ساختن یک پرتفو از پروژه هایی که پیشرفت مهارت را نشان می دهد. فصل 7: چارچوبی ساده برای شروع جستجوی شغلی هوش مصنوعی برای شما. فصل 8: استفاده از مصاحبه های اطلاعاتی برای یافتن شغل مناسب. فصل 9: پیدا کردن شغل مناسب هوش مصنوعی برای شما. فصل 10: کلیدهای ایجاد یک شغل در هوش مصنوعی. فصل 11: غلبه بر سندرم ایمپاستر. افکار نهایی: هر روز را حساب کنید. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید