چند نمونه نمودار ER در درس پایگاه داده


  نمودارهای ER سوالات زیر در نرم افزار Microsoft Visio رسم شده است. در کنار فایلهای این پروژه خروجی پی دی اف (PDF) برای نمودارهای ER نیز قرار داده شده است.  سئوال اول : در یک محیط عملیاتی دو زیرمحیط وجود دارد و در هر زیرمحیط، نیازهای اطلاعاتی کاربران متناظر با موجودیتهای زیر است : کاربر در زیرمحیط :1 مقاله، مجله، پژوهشگر کاربر در زیرمحیط :2 کتاب، موضوع، مولف اولا: برای هر زیرمحیط یک نمودار مدلسازی معنایی داده ها رسم کنید . ثانیا: برای کل این محیط ) ادغام دو زیرمحیط) نمودار مدلسازی معنایی داده ها را رسم کنید . سئوال دوم : نوع موجودیت های«کتاب» و «مقاله» و نوع ارتباط «منبع بودن» را در نظر میگیریم. کاربری میخواهد با استفاده از یک پایگاه داده، فهرست منابع یک کتاب یا یک مقاله را بدست آورد. مدلسازی معنایی داده ها را انجام دهید . سئوال سوم : نوع موجودیت «درس» را در نظر بگیرید. میدانیم که درس میتواند «همنیاز» یا «پیشنیاز» داشته باشد و بعلاوه همنیاز یا پیشنیاز یک درس، بسته به مقطع دور …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *