پروژه راهسازی CIVIL 3D ( دفترچه محاسبات WORD + فایل CIVIL3D)


صورت پروژه بررسی وضعیت منطقه از لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و…فرضیات طراحیتعیین نقاط ابتدایی و انتهاییتعیین مسیرهای اولیه، ترسیم پروفیل طولی اولیه و تهیه ی پلانانتخاب مسیر بهینهطراحی قوس های افقی (دایره، کلوتوئید، مسیر باید دارای حداقل یک قوس کلوتوئیدی باشد.ترسیم مقاطع عرضی و تنظیم جداول عملیات خاکی و ترسیم منحنی بروکنر8- طراحی قوس های قائم اطلاعات کلی پروژه نوع راه: اصلی درجه دو به صورت دو خطه و دو طرفهتعداد باند: یک باند رفت و یک باند برگشتطول مسیر: اختیاری پس از گذشت از نقاط اجباری پروژهمقیاس نقشه: 2000: 1نوع منطقه پروژه توپوگرافی: تپه ماهورآیین نامه های مورد استفاده جهت طراحی:آیین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه ی 415)نرم افزارهای مورد استفاده: Autodesk Auto Cad Civil 3D 2020 :نرم افزار طراحی هندسی راه و مقاطع  Microsoft Office Word 2013 :نرم افزار تالیف دفترچه محاسبات …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *