پروژه برق قدرت


فصل 1 : مقدمه اي بر نوسانات سيستم قدرت و ميرا كردن آنها 1 1-1 پايداري ونوسانات سيستم قدرت .. 1 1-2امكانات ميرا سازي نوسانات .. 1 1-2-1- پايدار ساز سيستم قدرت .. 2 1-2-2- انواع مختلف PSS . 3 1-2-3- اثر  UPFC  روي پايداري ديناميك سيستم قدرت .. 5 فصل2 مروري بر كنترل كننده   يكپارچه توان (UPFC) 9 2-1-   مقدمه . 9 2-2- مفهوم اساسی UPFC . 10 2-3-ساختمان UPFC . 11 2-4- مدل UPFC برای مطالعات گذرا 13 فصل3 جايابي  UPFC  با در نظر گرفتن معيارهاي استاتيكي و ديناميكي .. 17 3-1-مقدمه . 17 3-2-جایابی UPFC به منظور کاهش هزینه . 17 3-2-1-مدل درنظرگرفته شده برای UPFC . 17 3-2-2-هزینه تولید . 18 3-2-3-هزینه UPFC . 18 3-2-4-تابع هدف .. 19 3-2-5-الگوریتم ژنیتک … 19 3-3-جایابی UPFC به منظور کاهش تلفات .. 20 3-3-1-مدل درنظر گرفته شده 20 3-3-2-ضریب بارپذیری .. 20 3-3-3-تابع هدف .. 22 3-3-4-نتایج شبیه سازی برروی سیستم30 شینه استاندارد . 23 3-4-جایابی UPFC به منظور مدیریت تراکم . 24 3-4-1-مدل UPFC . 24 3-4-2-تلفات سیستم . …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *