پروژه آماده تحلیل تغییر طول دو تیر با اتصال مفصلی در انسیس ANSYS


پروژه تحلیل تغییر طول دو تیر با اتصال مفصلی   معرفی مشخصات پروژه مرجع پروژه: Timoshenko, Strength of Material, Part I, Elementary Theory and Problems, 3rd Edition, D. Van Nostrand Co., Inc., New York, NY, 1955, pg. 10, problem 2. نوع تحلیل پروژه: تحلیل استاتیکی ( ANTYPE=0 ) نوع المان های پروژه: المان میله ای یا خرپایی سه بعدی ( LINK 180 ) معرفی مدل پروژه: سازه ای متشکل از دو میله فولادی یکسان ، هر کدام با طول L و سطح مقطع A ، با انتهای مفصلی ، تحت تاثیر یک بار F قرار می گیرد. تنش ، σ ، در میله ها و انحراف ، δ را از نقطه 2 تعیین کنید از وزن میله ها به عنوان مقدار کم در مقایسه با بار F صرف نظر کنید. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *