You are currently viewing پروتکل وزارت بهداشت در مورد مسیر  ارائه خدمات درمانی به بیماران کوید 19 (کرونا ویروس جدید سال 2020)

پروتکل وزارت بهداشت در مورد مسیر ارائه خدمات درمانی به بیماران کوید 19 (کرونا ویروس جدید سال 2020)

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه
پروتکل وزارت بهداشت در مورد مسیر  ارائه خدمات درمانی به بیماران کوید 19 (کرونا ویروس جدید سال 2020)

پروتکل وزارت بهداشت در مورد مسیر ارائه خدمات درمانی به بیماران کوید 19 (کرونا ویروس جدید سال 2020)

در این بسته آموزشی نحوه تریاژ ، بستری ، درمان ، ترخیص بیماران مشکوک  به کرونا ویروس جدید سال 2020   آموزش داده شده است ….

 

سایت کتاب دانشگاه همراه همیگشی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید