پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده – 12 آیتمی (MSPSS)

حمایت اجتماعی ادراک شده بر وضعیت جسمی، روانی، رضایت از زندگی و جنبه­های مختلف کیفیت زندگی افراد اثرات زیادی دارد(1و2) و به عنوان یک عامل تعدیل کننده مؤثر در مقابله و سازگاری با شرایط استرس­زای زندگی شناخته شده است(3). در مطالعات موجود در این زمینه، حمایت اجتماعی به دو صورت حمایت اجتماعی دریافت شده ( Revised) و ادراک شده ( Perceived) مورد مطالعه قرار می­گیرد. در حمایت اجتماعی دریافت شده، میزان حمایت­های کسب شده توسط فرد مورد تأکید است و در حمایت اجتماعی ادراک شده، ارزیابی­های فرد از در دسترس بودن حمایت­ها در مواقع ضروری و مورد نیاز بررسی می­شود(4). مفهوم حمایت اجتماعی ادراک شده به حمایت از دیدگاه ارزیابی شناختی فرد از روابطش اشاره دارد. نظریه پردازان این حوزه بر این باورند که تمام روابطی که فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمی­شود؛ مگر اینکه فرد آن­ها را به عنوان یک منبع در دسترس و مناسب برای رفع نیازهایش ارزیابی کند(1). مقیاس­های حمایت اجتماعی ادراک شده نیز بر ارزیابی شناختی فرد از محیطش و سطح اطمینان فرد به اینکه در صورت لزوم کمک و حمایت د …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *