پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (۱۹۹۶)


                  پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ (۱۹۹۶) : این مقیاس شامل ۲۰ سوال است که توسط یانگ و همکاران تهیه و اعتبار یابی شده است. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه اختلال اعتیاد به اینترنت اصطلاحی است که اولین بار گلدبرگ (۱۹۹۶) برای استفاده بیش از حد و وسواسی و آسیب شناسانه به اینترنت به کار برد.دو شاخص و نشانه برای اعتیاد به اینترنت این است که ۱٫ عادت به حدی بالا می گیرد که زندگی روزانه و روابط اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.۲ فرد اراده ای برای متوقف کردن آن ندارد( منبع داخل فایل) . مقیاس  پرسشنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.