You are currently viewing پردازش تصویر فنر مارپیچی

پردازش تصویر فنر مارپیچی

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

پردازش تصویر فنر مارپیچی


در این تحقیق نحوه تشخیص پارامترهای فنر­های مارپیچی با استفاده از سامانه بینایی ماشین مورد بررسی قرار گرفت. این پارامترها شامل اندازه­ گیری طول آزاد فنر مارپیچی، قطر داخلی و قطر  خارجی و نیز انحراف (کجی) فنر توسط روش پردازش تصویر می­باشند. برای اندازه­ گیری این پارامترها از توابع پردا­ز­ ش  تصویر (تبدیل به سطح خاکستری، افزایش کنتر است، جابجایی رنگ زمینه، حذف نویز­های تصویر و غیره)، استفاده شد. بعد از پیاده ­سازی الگوریتم ارائه شده در نرم ­افزار متلب، تست و ارزیابی آن توسط تصاویر نمونه فنر، نشان داد که درصد خطای الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص طول فنر، قطر خارجی، قطر داخلی و همچنین  مقدار درصد قبولی کجی مناسب می باشد. این فایل به صورت ورد و در 70 صفحه ارائه شده است. همچنین کد های برنامه نویسی متلب آن نیز ارائه شده است.   …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید