You are currently viewing پاورپوینت  تحلیل و بررسی موزه آب ایران اثر مهندس میرمیران- 30 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه آب ایران اثر مهندس میرمیران- 30 اسلاید

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه آب ایران اثر مهندس میرمیران- 30 اسلاید


پاورپوینت  تحلیل و بررسی موزه آب ایران اثر مهندس میرمیران- 30 اسلاید بخشی از متن موزه ملی آب ايران به منظور جمع آوری نگاه داری و نمايش دستاوردهای سرزمين ايران در مورد آب و تامين،توزيع و استفاده از اين ماده حياتی شکل گرفته است . ساختار نمايشی اين موزه از چهار بخش تشکيل شده است: تاريخ آب، شناخت آب، کاربردهای آب و زيبايی شناسی آب، محل احداث ساختمان اين موزه در پارک طبيعت پرديسان تهران پيش بينی گرديده است .در طرح بنای موزه کوشش شده است که اين بنا خود مفهومی از آب را ارائه کند، آن مفهومی که در فرهنگ سرزمين ايران و تصور مردمان اين سرزمين وجود دارد که با درک و برداشت مردمان سرزمين های ديگر از آب متفاوت است . در فرهنگ ايران، آب همواره با خاک همراه است و هم در ترکيب و هم در تضاد با آن معنا می يابد .بر اساس چنين ذهنيتی ايده ترکيب يک خشک و تر که کاملا در شرايط يکسانی با يکديگر به سر برند، به گونه ای که نتوان آنها را از يکديگر تفکيک کرد، اساس کار طراحی موزه ملی آب ايران قرار گرفته است .”من به اغاز زمان نزديکم آشنا هستم با سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت” و…. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید