You are currently viewing پاورپوینت آزمایش های مربی فصل 2 آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی

پاورپوینت آزمایش های مربی فصل 2 آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی

پاورپوینت آزمایش های مربی فصل 2 آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی


                              عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آزمایش های مربی فصل دوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی     فرمت: پاورپوینت ppt   تعداد اسلاید: 34  شامل: 1 جهت یابی با استفاده از ساعت عقربه دار 2 بخش قابل رویت ماه 3 هلال های متفاوت از ماه 4 فوران آب های زیرزمینی 5 رطوبت هوای بازدمی 6 کربن دی اکسید در هوای بازدمی 7 غذاهای پشتیبان رشد بدن 8  گویچه های انتقا لدهندۀ گازهای تنفسی 9 تعیین گروه های خونی 10  جوشاندن آب، بدون گرما 11  حرکت آب با گرمای دست 12  بازی دما با انحلال پذیری 13  مسیرهای رنگی 14  محلول نمکی حساس 15  محلول های رنگی16  رسوب شناور 17  زعفران اصل یا رنگ زرد تقلبی 18  مولکول ها، دست در دست هم 19  پرده ای از آب 20  اقیانوسی از هوا 21  نی غواص 22  شناوری 23  پرسرعت اما کم فشار 24  انرژی به انرژی 25  انتقال انرژی 26  جابه جایی گرما 27  از گرما تا حرکت 28&nbs …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید