You are currently viewing پاورپوینت آزمایش های دستورالعملی فصل 3 آزمایشگاه علوم تجربی دهم علوم تجربی و ریاضی

پاورپوینت آزمایش های دستورالعملی فصل 3 آزمایشگاه علوم تجربی دهم علوم تجربی و ریاضی

پاورپوینت آزمایش های دستورالعملی فصل 3 آزمایشگاه علوم تجربی دهم علوم تجربی و ریاضی


                              عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آزمایش های دستورالعملی فصل سوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی     فرمت: پاورپوینت ppt   تعداد اسلاید: 49 شامل: 1 تخمین مسافت و مهارت استفاده از نقشه 2 زیباسازی محیط زندگی با بلورهای دست ساز 3 تعیین مرکز سطحی زمین لرزه 4 چگونگی تشکیل چشمه آب 5 چگونگی تشکیل قندیل های داخل غار 6 قالب داخلی و خارجی 7 تشکیل چین خوردگی 8 یاخته های ماهیچه ای 9 نقاشی با بزاق دهان 10 نور و اثر آن بر تولید نشاسته در برگ 11 استخوان های محکم و انعطاف پذیر 12 روزنه های هوایی در برگ ها 13 تقسیم رشتمان (میتوز) در یاخته های ریشه پیاز14 یاخته های مبارز بدن 15 تخمیر (تنفس بی هوازی)16 نیروی بین ذرات 17 ید در نمک خوراکی 18 ویتامین C در میوه ها و سبزی ها 19 میزان گاز حل شده در یک نوشابه 20 کیفیت روغن 21 ساخت گوی برفی شیشه ای 22 حل شدن گازها در آب 23 خالص سازی نیترات ها 24 ابعاد مولکول 25 کلسیم کربنات در صدف 26 اندازه گیری ابعاد یک لوله 27 اندازه گیری ها …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید