نگاهی بر بازار بزرگ تهران

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

نگاهی بر بازار بزرگ تهران

شناختی بر بازار بزرگ تهران بازار مهم ترین محور ارتباطی و فضای شهری در شهرهای ایرانی در گذشته به شمار می آمده است. بازارهای اصلی و دائمی در هر شهر به طور معمول در امتداد مهمترین راه محوری شهری که از یک دروازه شروع می شد و تا مرکز شهر ادامه می یافت، شکل می گرفت. بر اساس اسناد موجود می توان حدس زد که پیشینه بازارها حداقل به چند هزار سال پیش از میلاد می رسد اما بازارهای بزرگ تهران به واسطه قدمت، وسعت و موقعیت جغرافیایی و واقع شدن در پایتخت ایران، اهمیت فراوان تری نسبت به دیگر بازارهای کشور از لحاظ وضعیت اقتصادی داشته است. شامل 20 اسلاید شناختی بر بازار بزرگ تهران موقعیت بازاربزرگ  تهران تاریخچه بازار بزرگ معماری بازار بزرگ بازار کویتی های رضا   …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید