نمونه لایحه دفاعیه رد دادخواست به سبب عدم رفع نقص در مهلت قانونی


دادگاه ها در مواجهه با هر یک از موارد مصرح در ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به خواهان دعوا اخطار می نمایند و خواهان مکلف به حضور در دادگاه و رفع نواقص اعلامی مطابق نظر دادگاه در فرجه مقرر قانونی می باشد و چنانچه پس از ابلاغ اخطار رفع نقص، ظرف مدت 10 روز خواهان در دادگاه حاضر نشود و رفع نقص ننماید دفتر شعبه قرار رد دادخواست را صادر خواهد نمود این قرار به خواهان ابلاغ خواهد شد و خواهان ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می تواند از قرار صادره در همان دادگاه شکایت کند و رای دادگاه در این مورد قطعی خواهد بود. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *