You are currently viewing مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری

مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری

مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری

مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری


همه ما در زندگی فردی و اجتماعی خودمان با مسایل و مشکلات متعددی مواجه می شویم. در واقع زندگی چیزی جز روند پیاپی مواجه شدن با مسایل و مشکلات و تلاش برای حل و فصل آنها نیست بنابراین وجود مشکل در زندگی طبیعی است و هر کسی در زندگی خود با مشکلاتی روبرو می شود. وجود مشکلات کوچک و بزرگ در زندگی عادی است و ما خواه ناخواه با مشکلات متعددی در زندگی خود مواجه می شویم . بنابراین به جای اینکه منفعلانه عمل کرده و آرزو کنیم که ای کاش هیچ مشکلی در زندگی ما پیش نیاید بهتر است یاد بگیریم که چطور مشکلات خود را حل کنیم برخورداری از توانایی لازم برای حل موفقیت آمیز مسایل موجب میشود تا اعتماد به نفستان بیشتر شده و احساس ارزشمندی بیشتری پیدا کنید . ولی اگر فاقد مهارتهای لازم برای حل مشکل باشید یا از روشهای نامناسب و معیوب برای حل مسایل خود استفاده نمایید در سازگاری با محیط اطرافتان دچار مشکل شده و بهداشت روانی شما تهدید خواهد شد. کسب مهارت حل مساله شما را قادر می سازد تا به طور سازنده با مشکلات زندگی برخورد کنید حل مساله مهارتی است که می توان آن را آموخت و به کار بست حل مساله مستلزم چند فعالیت است. ابتدا باید …

دیدگاهتان را بنویسید