You are currently viewing ماشین ابزار (دستگاه تراش، فرز و اره لنگ)

ماشین ابزار (دستگاه تراش، فرز و اره لنگ)

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه
ماشین ابزار (دستگاه تراش، فرز و اره لنگ)

ماشین ابزار (دستگاه تراش، فرز و اره لنگ)

در این گزارشکار به معرفی دستگاه فرز یا ماشین فرز، تراشکاری و اره لنگ پرداخته شده است.
فرزکاری
یکی از مهمترین عملیات براده برداری فرزکاری است. ماشینکاری انواع سطوح خارجی، داخلی و فرم دار و … با استفاده از ابزارهای برشی چند لبه را فرزکاری می‌گویند.
فرزکاری روی قطعات مسطح انجام می‌شود ولی تراشکاری روی قطعات استوانه ای عمل براده برداری را انجام می‌دهد. فرزکاری مکمل تراشکاری است. قطعاتی را که نمی‌توان تراشکاری کرد، فرزکاری…

سایت کتاب دانشگاهی تمام تلاش خود را جهت ارائه بهترین گزینه ها برای انتخاب های شما می کند.

هر کجا در گوگل به نام کتاب دانشگاهی رسیدید بدانید بهترین انتخاب را خواهید داشت.

دیدگاهتان را بنویسید