You are currently viewing فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش ورق کاری-sheet metal design

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش ورق کاری-sheet metal design

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه
فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش ورق کاری-sheet metal design

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش ورق کاری-sheet metal design

فیلم آموزش نرم افزار catia به زبان فارسی
فیلم نرم افزار کتیا به زبان فارسی شامل 21 فصل میباشد و هر فصل دارای چندین فیلم آموزشی کامل میباشد. باتوجه به شاخه های مختلف مهندسی هر فصل با توجه به نیاز مهندسان دانلود و استفاده گردد.
فصل پنجم : ورق کاری – sheet metal design
شامل 20 فیلم تقریبا به مدت 200 دقیقه میباشد….

 

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید