You are currently viewing فلسفه بازی کودکان و نونهالان

فلسفه بازی کودکان و نونهالان

فلسفه بازی کودکان و نونهالان


عنوان: فلسفه بازی کودکان و نونهالان قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 30 این تحقیق در مورد بازی های کودکان می باشد و به بررسی فلسفه بازی کودکان و نونهالان می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد. مقدمه امروزه، اهمیت بازی در دوران کودکی بر کسی پوشیده نیست. اگر کودک را به ماهی تشبیه کنیم ، بازی، همانند آب زلالی است که کودک در آن شناور می باشد. پس بازی برای کودک همان زندگی است . از این رو باید شور زندگی را در میان کودکان جست وجو کرد و کودکان را نیز، باید همواره در حال بازی نگریست. چنان چه کودکی را از بازی محروم کنند، کودکی کودک ، موجودیت، سلامت و آینده اش را از او ستانده اند. دنیای بدون بازی، از نظر کودک زندانی بیش نیست. باتوجه به محبوبیت و ارزش بازی برای کودک، نقش آن در بهداشت روانی او بسیارمهم است . تحقیقات تجربی نیز نشان داده است که بازی و ورزش افزون بر این که ابزار ارزشمندی برای رشد سلامتی جسمانی است،رابطه ی نزدیکی باسلامتی روانی و به ویژه پیشگیری از بروز ناهنجاریهای روانی دارد. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید