فرم محاسباتی آزمایش CBRدر خاک


آزمایش CBR ، برای تعیین CBR (نسبت باربری کالیفرنیا) مصالح بستر، زیراساس و اساس روسازی از نمونه های متراکم شده در آزمایشگاه کاربرد دارد. این روش، عمدتا برای ارزیابی مقاومت مصالح چسبنده که اندازه حداکثر ذرات آنها، کمتر از 3/4 اینچ (۱۹ میلیمتر) است، در نظر گرفته شده است، اما به این مصالح محدود نمی شود.   گزارش نهایی دربرگیرنده موارد زیرمی باشد. روش مورد استفاده برای آماده سازی و تراکم نمونه ها: روش های آزمایش D698 با D1557 با هر روش دیگری (مانند AASHTO – T99 یا AASHTO – T180 )، همراه با شرح روش؛وضعیت نمونه (خشک با غرقاب)دانسیته (وزن مخصوص) خشک نمونه قبل از غرقاب، بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (پوند بر فوت مکعب)دانسیته (وزن مخصوص) خشک نمونه پس از غرقاب، بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (پوند بر فوت مکعب)میزان رطوبت نمونه بر حسب درصد، قبل از تراکم، پس از تراکم، در یک اینچیقسمت فوقانی لایه پس از غرقاب (میانگین پس از غرقاب)تورم (درصدی از ارتفاع اولیه)نسبت باربری نمونه (خشک یا غرقاب)، بر حسب درصدمقدار سربار : روش های خاص آماده سازی و آزمایش نمونه (برای مثال، برای مصالح خودچسباننده)مشخصات …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *