You are currently viewing فرمول تولید ژل پاک کننده لکه سوختگی غذا روی ظروف آشپز خانه

فرمول تولید ژل پاک کننده لکه سوختگی غذا روی ظروف آشپز خانه

فرمول تولید ژل پاک کننده لکه سوختگی غذا روی ظروف آشپز خانه


این فرمول برای تهیه پاک کننده آثار سوختگی  روی ظروف آشپز خانه از جمله قابلمه و ماهیتابه می باشد.  این محصول خالت ژل مانند داشته و با قلم مو روی قسمت سوختگی اعمال شده و پس از حل شدن لکه ظرف به روش معمول شسته می شود این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید