You are currently viewing فایل کامل درس علوم نهم

فایل کامل درس علوم نهم

فایل کامل درس علوم نهم

فایل کامل درس علوم نهم


در این فایل شما تمام فصول کتاب علوم نهم را به صورت صوتی می توانید گوش کنید و با تکرار آن در اوقات به ظاهر پرت جهشی در یادگیری علوم خود ایجاد کنید . با گوش کردن مدام به فایل های صوتی پویادانش به تدریج بر دروس مسلط شوید .   زمان این فایل 243 دقیقه می باشد و فرمت این فایل ها mp4 می باشند. …

دیدگاهتان را بنویسید