You are currently viewing فایل محاسبه وزن لوله و برخی اتصالات

فایل محاسبه وزن لوله و برخی اتصالات

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه
فایل محاسبه وزن لوله و برخی اتصالات

فایل محاسبه وزن لوله و برخی اتصالات

فایل مورد نظر در قالب فایل اکسل شامل چند شیت می باشد که در هر صفحه وزن یک مورد قابل محاسبه است
در صفحه مربوط به لوله ها با دادن اندازه طول لوله و ضخامت آن وزن لوله محاسبه میشود.
دو فحه مربوط به زانوها وجود دارد که بسته به قطر زانو یعنی یک برابر قط یا یک و نیم برابر قطر و با توجه به ضخامت زانو وزن آن قابل محاسبه می باشد.
در صفحه مربوط به فلنجها و گسکت ها قطر نامی لوله و قطر بیرونی فلنج داده شده و بسته به ضخامت استاندارد آن وزنآن تعیین شده است.
در…

 

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید