فایل محاسباتی دستور العمل تعیین دامنه قیمت های متناسب در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای سال 1394


فایل محاسباتی دستور العمل تعیین دامنه قیمت های متناسب در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای سال 1394 بخشنامه شماره 158764 مورخ 1394/07/13 در یک فایل اکسل کلیه مراحل این بخشنامه طراحی و قابل استفاده است. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.