You are currently viewing فایل صوتی کامل درس علوم هشتم

فایل صوتی کامل درس علوم هشتم

فایل صوتی کامل درس علوم هشتم

فایل صوتی کامل درس علوم هشتم


در این فایل شما تمام فصول کتاب علوم هشتم را به صورت صوتی می توانید گوش کنید و با تکرار آن در اوقات به ظاهر پرت جهشی در یادگیری علوم خود ایجاد کنید . با گوش کردن مدام به فایل های صوتی پویادانش به تدریج بر دروس مسلط شوید .   زمان این فایل 180 دقیقه می باشد و فرمت این فایل ها mp4 می باشند. …

دیدگاهتان را بنویسید