You are currently viewing فایل شبیه سازی فرآیند فیشر تروپش GTL تولید دیزل از گاز

فایل شبیه سازی فرآیند فیشر تروپش GTL تولید دیزل از گاز

فایل شبیه سازی فرآیند فیشر تروپش GTL تولید دیزل از گاز


فایل شبیه سازی فرآیند فیشر تروپش GTL تولید دیزل از گاز با استفاده از اسپن هایسیس   فایل شبیه سازی با استفاده از اسپن هایسیس ورژن 12.1 است همینطور فایل xml برای ورژن های پایینتر قرار داده شده است. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید