You are currently viewing عدد با بیشترین تعداد مقسوم علیه

عدد با بیشترین تعداد مقسوم علیه

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

عدد با بیشترین تعداد مقسوم علیه


برنامه ای بنویسید که ۲۰ عدد از ورودی بخواند و در انتها عددی که بیشترین تعداد مقسوم علیه را دارد به همراه تعداد مقسوم علیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن در خروجی چاپ کند. اگر چند عدد این حالت را داشتند بزرگترین آنها را چاپ کند. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید