You are currently viewing طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی چهارم، درس 6: جهت‌های جغرافیایی

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی چهارم، درس 6: جهت‌های جغرافیایی

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی چهارم، درس 6: جهت‌های جغرافیایی


با یادآوری درس جهت یابی در پایه سوم ابتدایی و پیدا کردن جهت‌های اصلی از طریق بازی، ذهن دانش آموزان را آماده کنید. بهتر است برای تعمیق دانسته‌های قبلی، دانش آموزان را در یک صبح آفتابی به حیاط مدرسه ببرید، محل طلوع خورشید را نشان دهید و دست راست خود را به طرف محل طلوع بگیرید و بگویید در این حالت دست چپ من به سمت مغرب و روبه روی من شمال و پشت سرم جنوب است. در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 8 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.  پس از تدریس درس انتظار می‌رود دانش آموزان بتوانن د: ✅ جهات اصلی و فرعی را هم روی نقشه و هم در فضای واقعی نشان دهند. ✅ قطب‌های شمال و جنوب را روی کره جغرافیایی نشان دهند و مفهوم شمال و جنوب را بیان کنند. ✅ روی نقشه، مکان‌های خاص را با توجه به جهات اصلی و فرعی نشان دهند. هدیه این محصول : طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم، درس روزهای مهم – طرح درس خرید و فروش در محله …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید