You are currently viewing طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل6: گنجایش

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل6: گنجایش

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل6: گنجایش


گنجایش مقدار فضا یا مقدار مایعی است که در یک جسم جا می‌شود و در واقع ظرفیتی است که یک جسم دارد. توجه داشته باشید که یک جسم می‌تواند حجم داشته باشد ولی ممکن است جا یا فضایی یا ظرفیتی نداشته باشد که بتوانیم درون آن مایعات بریزیم. یک سنگ و یک پارچ را در نظر بگیرید. سنگ و پارچ هر دو حجم دارند یعنی فضا اشغال می‌کنند ولی آیا هر دو گنجایش یا ظرفیت دارند؟ این درس در واقع جمع بندی کل مطالب ارائه شده در خصوص گنجایش در پایه‌های قبلی است و علاوه بر آن واحد سی سی هم به دانش آموزان معرفی می‌شود. در این درس دانش آموز ابتدا با مفهوم گنجایش آشنا شده و سپس دلیل استفاده از واحد استاندارد را متوجه می‌شود. در آخر واحد لیتر به او معرفی شده و با کاربرد یک مثال روزمره می‌تواند حجم یک لیتر را تخمین زده و تصور کند. در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 8 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود د ارد. اهداف درس: ✅ واحد اندازه گیری حجم مایعات را بداند. ✅ بتواند لیتر را به میلی لیت …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید