You are currently viewing طرح توجیهی مجموعه گردشگری و بوم گردی (۱۴۰۱)

طرح توجیهی مجموعه گردشگری و بوم گردی (۱۴۰۱)

طرح توجیهی مجموعه گردشگری و بوم گردی (۱۴۰۱)


در دنیای امروز، گردشگری به یکی از مسائل روز و قابل اهمیت در دنیا تبدیل شده است و صنعت گردشگری را می توان غنی ترین و پر درآمد ترین بخش اقتصاد دانست که ویژگی بارز آن، پایداری و توسعه روز افزون است. با توسعه این صنعت، کشورهای مختلف در جهت بهره وری از توریسم و جلب تعدد بیشتری از گردشگران تلاش می کنند، چرا که برنامه ریزی برای توسعه و گسترش این صنعت پایدار، نقشی اساسی و حیاتی در آینده ی جامعه دارد. در سال های اخیر توجه به موضوع گردشگری و شناخت قطب های توریستی و مناطق مستعد گردشگری، مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان قرار گرفته است و با تصویب دستور العمل ها و آیین نامه ها در جهت ایجاد مناطق گردشگری، گامی موثر برداشته شده است. تاثیرات شگرف صنعت گردشگری در کاهش نرخ بيكاري ،افزایش سطح درآمد، تامین منابع ارزی و رونق بازار صنایع دستی تنها بخشي از مزایای ویژه پرداختن به این صنعت است. به ازاء ورود هر گردشگر ۲ تا ۶ شغل به صورت مستقیم ایجاد مي شود. در محاسبات اقتصاد دانان توسعه این روند با احتسابات مشاغل در بخش هاي توليدي و خدماتی برای هر گردشگر به ایجاد شغل برای ۹ تا ۱۵نفر مي رسد.  این طرح در زمین …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید