You are currently viewing روش اجرایی اقدامات اصلاحی

روش اجرایی اقدامات اصلاحی

روش اجرایی اقدامات اصلاحی


هدف از روش‌اجرایی اقدامات اصلاحی تشریح نحوه شناسایی، ثبت، اجرا و پیگیری اقدامات لازم جهت حذف علل عدم‌انطباق‌ها و نقاط ضعف و پیشگیری از تکرار مجدد آنها است. روش اجرایی اقدامات اصلاحی ایزوپاس کاملا آماده استفاده بوده و همچنین سعی شده دارای ساختاری روان و سهل ترین فعالیت های اجرایی برای پوشش کلیه الزامات باشد. شما در کنار دریافت فایل word روش اجرایی اقدامات اصلاحی، فرم اقدام اصلاحی در قالب word را نیز دریافت خواهید کرد. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید