You are currently viewing رنگ در لباس ایرانیان

رنگ در لباس ایرانیان

رنگ در لباس ایرانیان


عنوان:  رنگ در لباس ایرانیان قالب بندی: WORD تعداد صفحه: 28 این تحقیق در مورد رنگ در لباس ایرانیان می باشد که تأثیر رنگ لباس ایرانیان در دوره های مختلف تاریخی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. این تحقیق به دانشجویان رشته های هنر ، طراحی دوخت، گرافیک و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد. رنگ در لباس هخامنشیان در دوران هخامنشی ابنیه ی شناخته شده ایرانی، تصویری از زنان ارائه نمی دهند. بدین لحاظ، شناخت بسیار کمی از جامه آنان در دوران مادها و هخامنشیان وجود دارد. با وجود این، تصاویر قلیلی از آنان در آثاری نظیر : پارچه ای در پازیریک، مهرهای یونانی- ایرانی، یادبنای ساتراپ، ابنیه ارگیلی در شمال غربی آناتولی و گلدان های فلزی کوچک به چشم می خورد.   در مورد پوشاک خاص زنان این دوره آمده است: « پیراهن آنان پوششی ساده و بلند، یا دارای راسته چین و آستین کوتاه است. به زنان دیگری در آن دوره نیز بر می خوریم که بر اسب سوارند. اینان چادری مستطیل بر روی همه لباس خود افکنده و در زیر آن، یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن نیز، پیراهن بلند دیگری تا به مچ پا …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید