دیدگاه رشدگرا

دیدگاه رشدگرا

مراحل تحول افراد در دیدگاه رشدگرا                   کودکی اولیه ( 7 – 2 سالگی )                  کودکی میانی ( 11 – 7 سالگی )                  نوجوانی (15 – 11 سالگی )                  عملیات صوری                    بزرگسالی فرمت فایل ppt  تعداد صفحه16 …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید