You are currently viewing دانلود کتاب بانک مسائل المپیاد نجوم صمد غلامی

دانلود کتاب بانک مسائل المپیاد نجوم صمد غلامی

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه
دانلود کتاب بانک مسائل المپیاد نجوم صمد غلامی

دانلود کتاب بانک مسائل المپیاد نجوم صمد غلامی

کتاب بانک مسائل المپیاد نجوم صمد غلامی -انسان‌های اولیه به زبان‌های ویژه‌ای تكلم می‌كردند، اما از چگونگی خط یا تكلم آنان نمونه‌ای در دست نیست. آنچه كه مسلم است انسان‌ها در دوران زندگی طولانی خود، پیش‌رفت‌های زیادی را در همه موارد كسب نموده‌اند. چنان‌چه به دلیل احتیاجات روزانه از غارنشینی به خانه‌سازی پرداختند و تا حدی هم به نجوم آشنایی پیدا كرده بودند. نگارنده در كتاب حاضر در 23 بخش به توصیف تاریخ بشری پرداخته است….

 

سایت کتاب دانشگاه همراه همیگشی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید