You are currently viewing دانلود کتاب الکتریسیته و مغناطیس 1 برای داوطلبان المپیاد فیزیک

دانلود کتاب الکتریسیته و مغناطیس 1 برای داوطلبان المپیاد فیزیک

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه
دانلود کتاب الکتریسیته و مغناطیس 1 برای داوطلبان المپیاد فیزیک

دانلود کتاب الکتریسیته و مغناطیس 1 برای داوطلبان المپیاد فیزیک

کتاب الکتریسیته و مغناطیس 1 برای داوطلبان المپیاد فیزیک فرینا ساعتی, بردیا نجاری, شهروز زربافیان-این کتاب در حال حاضر یک جلد می‌باشد با 216 صفحه و قطع رحلی که در آینده شماره‌های بعدی آن به چاپ خواهد رسید. یک جلد می‌باشد با 216 صفحه و قطع رحلی که در آینده شماره‌های بعدی آن به چاپ خواهد رسید.این کتاب در سه فصل کلی با عناوین بار الکتریکی – قانون کولن – میدان الکتریکی در فصل اول ، قانون گاوس در فصل دوم و پتانسیل الکتریکی در فصل سوم…

 

سایت کتاب دانشگاه همراه همیگشی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید