دانلود پلورپوینت تشریح نظریه کنش متقابل نمادین هربرت مید و ارتباط آن با پراگماتیسم


این پاورپوینت در قالب 18 اسلاید به تشریح نظریه کنش متقابل نمادین هربرت مید و ارتباط آن با پراگماتیسم می پردازد. نظریه کنش متقابل نمادین – جورج هربرت مید   v در این نظریه انسان ها در فراگرد کنش اجتماعی، معناها را به وسیله نمادها به یکدیگر انتقال می دهند و آن ها نیز بر پایه تفسیرشان از نمادها  واکنش نشان می دهند.  مید در کتاب “ ذهن، خود و جامعه ” به دنبال تبیین این است که چگونه ذهن و خود درون بافت  رفتار و تعامل اجتماعی به وجود می آیند. پاو بر نقش ایماها و اشاره ها در شرایط اجتماعی بخشی از کنش می باشد. در تعامل بین حیوانات، کنش اجتماعی یا “ مکالمه ایماها و اشاره ها ” را می توان مجموعه ای از نمادها دانست که در ان طرف های مختلف بر مبنای تفسیری که بر ایماها و اشاره های گوناگون می گذارند، پاسخ می دهند. چنین عملی را می توان شکلی از ارتباطات در نظر گرفت که در آن “ ایماها و اشاره ها یا نمادهای ” مورد استفاده، مراحل بعدی کنش را متاثر می سازند. در خصوص حیوانات معانی در “ ذهن ” وجود ندارند. حیوانات خوده …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.