You are currently viewing دانلود فایل پاورپوینت آموزشی و قابل ویرایش فرآیند نظام مند برای تعیین نقص های زانو

دانلود فایل پاورپوینت آموزشی و قابل ویرایش فرآیند نظام مند برای تعیین نقص های زانو

دانلود فایل پاورپوینت آموزشی و قابل ویرایش فرآیند نظام مند برای تعیین نقص های زانو


دانلود فایل پاورپوینت آموزشی و قابل ویرایش فرآیند نظام مند برای تعیین نقص های زانو شامل 37 صفحه اسلاید و تصاویر آموزشی و مطالب مفید:فرآیند نظام مند برای تعیین نقص های زانو ، نمونه ای ازفرآیند ارزیابی ومشاعده زانو ، وضعیت بدنی ایستا ،وضعیت بدنی ایستا ، ارزیابی حرکت پویا ، جدول ارزیابی پرش جفت پا ، ارزیابی دامنه حرکتی ، ارزیابی قدرت ، راهبردهای نظام مند تمرینات اصلاحی برای نقص های زانو،پیش از آموزش تمرین حرکات پویا ، نمونه برنامه ی تمرینات اصلاحی جهت رفع نواقص زانو ، نقص زانو : حرکت زانو به داخل ، کشش های ایستا، نقص زانو : حرکت زانو به خارج… .جهت ارئه کنفرانس در کلاسهای آموزشی می باشد. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید