دانلود فایل طرح جامع تهران

طرح جامع تهران

طرح جامع تهران

فایل طرح جامع تهران
طرح جامع تهران 1386 شامل 24 جلد گزارش مطالعات طرح که توسط مهندسین مشاور توسعه بوم سازگان پایدار تهیه شده است همراه با طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و ضوابط طرح تفصیلی با اصلاحات آن تا سال 1398 با فرمت‌های Word و PDF برای دانلود قرار داده شده است. هفت جلد طرح جامع تهران 1386 با فرمت Word و 17 جلد آن با فرمت PDF هستند. فایل‌های ضوابط طرح تفصیلی از سال 1389 تا 1398 نیز با فرمت PDF هستند.
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1386/09/05 خود،…

دیدگاهتان را بنویسید