دانلود ترجمه مقاله بررسی تأثیر منابع CRMبر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر مشتری

دانلود ترجمه مقاله بررسی تأثیر منابع  CRMبر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر مشتری ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2015تعداد صفحه ترجمه:14تعداد صفحه فایل انگلیسی:10 موضوع انگلیسی :Investigating the Impact of CRM Resources on CRM Processesموضوع فارسی:بررسی تأثیر منابع  CRMبر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر مشتری در مورد یک بانک چکیده انگلیسی:information technology, force companies to depart from traditional marketing doctrines and adopt a customer-centric approachby focusing on managing customer relationships. Relationship marketing is a marketing strategy enforcing companies to dealwith enormous customer data management challenges, thus necessitating the deployment of supporting IT systems. This need hasbeen covered to a great extent by the development of Customer Relationship Management (CRM) systems. The aim of thepresent study is to investigate the impact of a company’s CRM related human, organizational and tech …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *