You are currently viewing حسابداری خرید و فروش PPT

حسابداری خرید و فروش PPT

حسابداری خرید و فروش PPT


          نام محصول  : پاورپوینت حسابداری خرید و فروش فرمت  : PPT حجم  : 3.4 مگابایت تعداد اسلاید  : 62 زبان  : فارسی  سال گردآوری  : 97   ´  شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، موجب گشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتابهاي درسي در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف شود. ´ مهمترین تغییر درکتابها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. ´ شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف شده است. ´ توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود.     شایستگی ها: (1 شایستگي  هاي فني  ، براي جذب در بازار کار مانند  توانایي حسابداری  خرید و  فروش (2 شایستگي  هاي غیر فني  ، براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید