You are currently viewing جزوه مدیریت بر خود

جزوه مدیریت بر خود

جزوه مدیریت بر خود

جزوه مدیریت بر خود


مدیریت بر خودقهرمانان آنانی هستند که می دانند کیستند و کتاب «مدیریت بر خود» شما را یاری خواهد کرد تا دریابید به راستی کیستید. موجودی منحصر به فرد و آمیزه ای از استعدادهای بالقوه، خلقیات، توانایی ها، ضعف ها، احساسات و امکانات… زمانی که شما تصمیم گرفتید بالاخره سکان دار زندگی خود باشید، تا آن چه را برایتان واقعا اهمیت دارد بشناسید، و برنامه و جهتی را تعیین کنید که روشن کند دقیقا به کجا و چگونه می روید، آنگاه شما نیز از همان احساس آرامشی سخن خواهید گفت که چرچیل در تاریک ترین ساعات تاریخ انگلستان از آن یاد کرده است… بله! چرچیل این توانایی را داشت که بگوید «مطمئن هستم که نباید شکست بخورم»، و من به احترام اعتماد به نفسی که این معنی از آن برخاسته است، سر تعظیم فرود می آورم. در این کتاب می بینید که چگونه قدرت یک انسان که زندگی اش ریشه در اعماق ارزش های درونی اش دارد و بر اساس ماموریتی روشن به جلو می رود می تواند دنیا را عوض کند… فهرست مطالب:بخش اول: ارزش خودشناسیفصل 1: قهرمان: آن ها می دانند کیستندفصل 2: 100 سال پیش مردم وقت بیش تری داشتندفصل 3: بالاخره یک روز من. …

دیدگاهتان را بنویسید