You are currently viewing جزوه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

جزوه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

جزوه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


فایل حاضر در 39 صفحه، به صورت دست نویس با خط نستعلیق و در قالب pdf می باشد. در این فایل به برخی تعاریف، شاخص ها و نظریه های توسعه اقتصادی، رویکردهای تفاوت در درجه توسعه یافتگی مشورها، ویژگی های مشترک و غیرمشترک کشورهای در حال توسعه و الزامات برنامه ریزی اشاره شده است.  …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید