You are currently viewing تراشکاری

تراشکاری

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه
تراشکاری

تراشکاری

 
 
قطعات تراشکاری دارای مقاطع دایره ای شکل از قبیل میله های ساده
وغیر ساده، میله های پیچ شده،پولکها، بوشها و نظائر اینها می باشد که
قطعات اصلی ماشین ها و دستگاهها و اسبابهای فنی را تشکیل می دهند.
همچنین عده زیادی از ابزارهامانند تیغه فرز، مته ها، برقوها، و قلاویزها
هم دارای مقاطع گرد هستند. بنابر موارداستعمال خاصی که قطعات
تراشکاری باید داشته باشند آن ها را از مواد مختلف مثلاً ازفولاد، چدن،
برنز، برنج، مس، فلزات سبک، چوب و…

 

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید