تحقیق کلاسی معرفی مواد تغییر فاز دهنده (PCM)


مواد تغییر فاز دهنده (PCM) با تاکید بر مواد فلزیانرژی حرارتی را به دو صورت انرژی گرمایی محسوس و نهان می توان در مواد ذخیره نمود. در ذخیره انرژی محسوس، انرژی حرارتی با افزایش دمای جسم جامد یا مایع در آن ذخیره می شود. میزان انرژی محسوس ذخیره شده درجسم تابعی ازدما ، ظرفیت گرمایی ویژه و مقدار جسم می باشد . ذخیره انرژی گرمایی توسط جسم به صورت نهان به هنگام تغییر فازجسم از حالت جامد به مایع یا مایع به گاز و یا جامد به جامد صورت میگیرد. مواد تغییر فازدهنده انرژی را به صورت گرمای نهان ذوب ذخیره می کنند. مواد تغییر فاز دهنده (PCM) ها به عنوان مواد ذخیره کننده ی انرژی شناخته می شوند. به طور کلی مواد می توانند به سه شکل انرژی را در خود ذخیره کنند : انرژی شیمیایی، انرژی نهان و انرژی محسوس که PCM ها در دسته ی دوم قرار می گیرند. حالت اول که تغییر فاز از جامد به جامد است به دلیل اینکه انتقال گرما بسیار آهسته و اندک می‌باشد مناسب نیست. در حالت دوم یعنی تغییر فاز از مایع به گاز هم به دلیل نیاز به گرما و حرارت بالا و همچنین ایجاد حجم فشار بالای گاز عملی است. اما تغییر فاز از جامد به مایع مناسب تر ا …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *