You are currently viewing تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت

تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، فرهنگ ایثار و شهادت، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقدمهتمام تلاش ما در حوزه دبیرخانه شورای هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت این است که خدمتگزار بخشی از خدماتی باشیم که در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت انجام می شود. ما تلاش می کنیم که مجموعه وظایفی را که بر عهده این شورا گذاشته شده، خالصانه، صادقانه و با امکانات موجود و فضایی که حکایت از هماهنگی صمیمیت، همدلی و همراهی است به خوبی انجام دهیم و در این زمینه گام برداریم شورای هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در واقع طرح و آیین نامه ای بوده که توسط دولت مربوط به بند (د) ماده ی 159 برنامه سوم توسعه تصویب شده است و نهادهای متوالی ایثارگران و دستگاههای فرهنگی کشور در یک شورا جمع شدند و مسئولیت آن کار را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپردند برای اینکه در برنامه های ترویجی و برنامه های فرهنگی ترویج این حوزه هماهنگی های لازم بوجود آید.اسوه های ایثار و شهادتآنچه را که در پیش داریم تاریخ سراسر حماسه دلاوری دیگر است که در نبردهای مختلف، فرماندهی نیروهای اسلام را عهده دار بود و با آشوبگرا …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید