You are currently viewing تحقیق علت ظهور عیوب ظاهری در کامپوزیت ها

تحقیق علت ظهور عیوب ظاهری در کامپوزیت ها

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق علت ظهور عیوب ظاهری در کامپوزیت ها


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، علت ظهور عیوب ظاهری در کامپوزیت ها ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : تفاوت اساسی قطعات کامپوزیتی با دیگر قطعات رایج فلزی این است که سازنده نقش قابل توجهی در آنها دارد. به این عبارت است که سازنده مواد را به گونه ای که خود اصلاح می داند می سازد. لذا باید دقت های لازم را در جهت هرگونه حذف تغییرات ناخواسته انجام داد. و اطمینان کامل از مواد وفرایندهای ساخت را داشت.نکات مهم در هنگام بازرسی عبارتند از:1)نقص های سطحی و کیفیت ظاهری2)حبابهای احتمالی هوا که ممکن است در قطعه محبوس شده باشد. که البته در صورت استفاده از رزین های غیر رنگی این بررسی به سادگی میسر خواهد بود. 3)ابعاد 4)آزمون های مربوطاین دسته از آزمون ها را به دو گروه آزمون های خواص مکانیکی و شیمیایی طبقه بندی نمود. که مهمترین آنها آزمون ها زیر هستند. -استحکام کششی-مدول خمشی -استحکام خمشی -استحکام ضربهدرجه پخت قطعه کامپوزیتیبسیاری از تغییرات خواص قطعات کامپوزیتی ناشی از پخت قطعه می باشد. اگر قطعه خیلی کم پخت شده باشد. می توان آنرا به راحتی از روی صدای زدن یک سکه به آن تشخیص داد زیرا قطعه نرم است و صدای خ …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید