You are currently viewing تحقیق دنيا و دنيا پرستی

تحقیق دنيا و دنيا پرستی

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق دنيا و دنيا پرستی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، دنيا و دنيا پرستی، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : غرايز انسانبشر محکوم است از غرايز خود پيروي کند . در وجود بشر غرايزي نهاده شده‏ تا او را به سوي هدفي که در متن خلقت منظور است ، بکشاند . البته مقصود اين نيست که بشر چشم بسته بايد تابع غرايز خود باشد ، مقصود اين است که‏ وجود غرايز ، عبث نيست ، نمي توان آنها را ناديده گرفت ، نمي توان آنها را مهمل گذاشت و نبايد به معارضه و مبارزه کلي آنها پرداخت .غرايز را بايد اصلاح و تعديل و رهبري کرد ، که اين مطلب ديگري است . مثلا در انسان تمايل به فرزند هست . اين تمايل امر کوچکي نيست ، از شاهکارهاي خلقت الهي است . اگر اين تمايل نبود ، خلقت ادامه نمي يافت‏ . منتها در کارخانه خلقت ، اين تمايل به صورت يک امر لذيذ و شيرين در کام هر حيواني ريخته شده است تا هر نسلي‏ در خدمت نسل آينده خويش باشد و از اين خدمت نيز لذت ببرد . اين علاقه‏ را تنها در نسل قبلي قرار نداده است . در انسان ، نسل بعد را نيز به نسل‏ قبلي علاقمند گردانيده است ، اما نه به آن شدت که گذشته را به آينده‏ علاقمند کرده است . اين علاقه&r …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید