You are currently viewing تحقیق تفسیر سوره ی حمد

تحقیق تفسیر سوره ی حمد

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق تفسیر سوره ی حمد


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تفسیر سوره ی حمد، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : ترجمه آیات بنام خدائی که هم رحمتی عام دارد و هم رحمتی خاص به نیکان. (1) ستایش مر خدا را که مالک و مدبر همه عوالم است. (2) هم رحمتی عام دارد و هم رحمتی خاص به نیکان. (3) خدائی که مالکیت علی الاطلاقش در روز جزا برای همه مکشوف میشود (4) تنها تو را می‏پرستیم و تنها از تو یاری می‏طلبیم. (5) ما را بسوی صراط مستقیم هدایت فرما. (6) صراط آنانکه برایشان انعام فرمودی نه آنانکه برایشان غضب کردی و نه گمراهان. (7) تفسیر آیات (بسم الله الرحمن الرحیم) بسیار می‏شود که مردم، عملی را که می‏کنند، و یا می‏خواهند آغاز آن کنند، عمل خود را با نام عزیزی و یا بزرگی آغاز می‏کنند، تا باین وسیله مبارک و پر اثر شود، و نیز آبروئی و احترامی به خود بگیرد، و یا حداقل باعث شود که هر وقت نام آن عمل و یا یاد آن به میان می‏آید، به یاد آن عزیز نیز بیفتند. عین این منظور را در نامگذاریها رعایت می‏کنند، مثلا می‏شود که مولودی که برایشان متولد می‏شود، و یا خانه، و یا مؤسسه‏ای که بنا می‏کنند، بنام مح …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید